הבדואים אצל מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה גילה את מה שרבים חשדו – מוסד מבקר המדינה מעודד בדואים להפר את החוק האוסר ביגמיה וגם מעודד ללדת הרבה ילדים כי זאת הפרנסה.